تفسیر و فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم. با یاری خداوند مباحث درسی در زمینه تفسیر قرآن کریم و حکمت اسلامی(فلسفه) با رویکرد آموزشی تهیه و عرضه میگردد. امید آنکه موجب رضایت خاطر حضرت صاحب الزمان(عج) و خدمتی کوچک به جویندگان معارف شیعی باشد، ان شاءالله. http://yaredel.ir 2019-04-20T03:17:24+01:00 text/html 2018-07-29T14:12:29+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه تفسیر المیزان - سوره حمد(بخش 3) http://yaredel.ir/post/32 . text/html 2018-01-05T18:45:30+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بدایه الحکمه - استاد فیاضی (جلسه 4) http://yaredel.ir/post/31 <font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font> text/html 2018-01-04T20:14:16+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بدایه الحکمه - استاد فیاضی (جلسه 3) http://yaredel.ir/post/30 . text/html 2018-01-04T20:06:06+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بدایه الحکمه - استاد فیاضی (جلسه 2) http://yaredel.ir/post/29 . text/html 2018-01-04T19:51:47+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بدایه الحکمه - استاد فیاضی (جلسه 1) http://yaredel.ir/post/28 . text/html 2017-12-23T13:04:30+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد فهرست مطالب سایت http://yaredel.ir/post/17 <div class="vmenu" style="padding: 2px 0px; text-align: center;"><div class="vmenu" style="padding: 2px 0px;"><font style="text-decoration-line: none; transition: all 100ms ease-in;" face="Mihan-Nassim" size="4"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><b><font color="#cc0000"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فهرست مطالب سایت<br></font><br></font></b></td></tr></tbody></table></font></div><div class="vmenu" style="padding: 2px 0px;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 204); width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFCCCC; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold"><b style=""><br>&nbsp;<a href="http://yaredel.ir/extrapage/almizan" style="text-align: center; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;">متن و ترجمه تفسیر المیزان</a><br><br></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCCCC; border-collapse: collapse;width: 100%;"><a href="http://yaredel.ir/extrapage/bedaye_fayazi" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000"><b>درس گفتار فلسفه</b></font></a></td></tr><tr><td style="border:1px solid #FFCCCC; border-collapse: collapse;width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold"><b style=""><br>...</b></font></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2017-12-23T09:29:40+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه تفسیر المیزان - سوره حمد(بخش 2) http://yaredel.ir/post/14 <div style="text-align: justify;"><font size="3">.</font></div> text/html 2017-12-21T19:39:42+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه تفسیر المیزان - سوره حمد(بخش 1) http://yaredel.ir/post/12 . text/html 2017-12-21T14:55:33+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه مقدمه تفسیر المیزان - بخش 4 http://yaredel.ir/post/10 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: -webkit-right;">.</span> text/html 2017-12-21T14:46:52+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه مقدمه تفسیر المیزان - بخش 3 http://yaredel.ir/post/9 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: -webkit-right;">.</span> text/html 2017-12-21T14:33:06+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه مقدمه تفسیر المیزان - بخش 2 http://yaredel.ir/post/7 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large; text-align: -webkit-right;">.</span> text/html 2017-12-21T14:28:33+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد متن و ترجمه مقدمه تفسیر المیزان - بخش 1 http://yaredel.ir/post/5 <font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font> text/html 2017-12-21T13:15:50+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بزرگداشت علامه طباطبایی(2) http://yaredel.ir/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></p> text/html 2017-12-21T13:08:00+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد بزرگداشت علامه طباطبایی(1) http://yaredel.ir/post/1 <p><span style="font-size: 17.3333px;">.</span> </p>