عنوان دوره :
روخوانی‌ و روان خوانی‌ قرآن کریم

 

مدرس :
استاد حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی

 

مزایا:

اعطای گواهی معتبر (مورد تأیید سازمان تبلیغات اسلامی)

آمادگی برای ورود به دوره های تجوید و حفظ کـل قـرآن کریـم

جلسات آموزش مجـازی(آنلاین) به همراه بسته آموزشی(آفلاین).

 

توضیحات :

این دوره شامل دوبخش به شرح زیر می باشد:

الف) فیلم های آموزشی

ب) کلاس آموزشی مجازی(آنلاین) با حضور بهترین اساتید آموزش قرآن کریم

 

گواهی پایان دوره :

دانش پژوهانی که متقاضی دریافت گواهی مورد تایید سازمان تبلیغات اسلامی هستند و همچنین متقاضیان کلاس های آموزشی مجازی(آنلاین) لازم است در همین سایت در طرح جامع ثامن ثبت نام کنند.

درس 1 : کسب مهارت در خواندن حروف دارای فتحه


درس 2: تلفظ حرف «و»


درس 3: کسب مهارت در خواندن حروف دارای کسره
درس 4: تلفظ حرف «ح»


درس 5: کسب مهارت در خواندن حروف دارای ضمه


درس 6: تلفظ حرف «ع»
درس 7: کسب مهارت در خواندن حروف دارای الف مدی


درس 8: تلفظ حرف «غ»


درس 9: کسب مهارت در خواندن حروف دارای یاء مدی
درس 10: تلفظ حرف «ث»


درس 11: کسب مهارت در خواندن حروف دارای واو مدی


درس 12: تلفظ حرف «ذ»
درس 13: کسب مهارت در خواندن حروف ساکن


درس 14: تلفظ حرف «ظ»


درس 15: کسب مهارت در خواندن حروف مشدّد
درس 16: تلفظ حرف «ط»


درس 17: کسب مهارت در خواندن حروف دارای تنوین


درس 18: تلفظ حرف «ص»
درس 19: کسب مهارت در خواندن حروف دارای مد


درس 20: تلفظ حرف «ض»


درس 21: حروف ناخوانا (1) پایه همزه (و – ا – ی)
درس 22: حروف ناخوانا (2) پایه الف مدی


درس 23: حروف ناخوانا (3) همزه وصل در میان دو کلمه


درس 24: حروف ناخوانا (4) و – ا – ی ناخوانا
درس 25: حروف ناخوانا (5) لام نزد حروف شمسی


درس 26: حروف ناخوانا (6) حروف مدی نزد همزه ی وصل


جلسه 27: کسب مهارت در خواندن موارد اشباع
درس 28: کسب مهارت در خواندن حروف مقطعه


درس 29: کسب مهارت در نحوه ی خواندن تنوین در کنار همزه وصل


درس 30: کسب مهارت در خواندن از ابتدای همزه ی وصل
درس 31: کسب مهارت در وقف بر کلمات


درس 32: علائم وقف و ابتدا


درس 33: کسب مهارت در خواندن کلمات دارای اقلاب
درس 34: کسب مهارت در خواندن کلمات دارای ادغام


درس 35: کسب مهارت در قرائت کلمات خاص و شناخت برخی علائم راهنما
پیمایش به بالا